Netcompany yder støtte til implementering af Kommunernes Ydelsessystem (KY)

Implementeringen af Kommunernes Ydelsessystem (KY) er i fuld gang i landets 98 kommuner. Vi har gennem den seneste årrække udviklet KY-løsningen, hvis vigtigste formål er at understøtte korrekte og rettidige udbetalinger af ydelser på kontanthjælpsområdet. Netcompany har også udarbejdet størstedelen af de 108 KLIK-opgaver, der lige nu understøtter den kommunale udrulning af KY, og som skal sikre en succesfuld implementering.

Netcompany’s udrulningsteam har stort kendskab til, hvilke områder der kræver særlig opmærksomhed og dermed også dyb indsigt i, hvordan opgaveløsningen på disse områder bedst håndteres.
 
KY indeholder integrationer med høj kompleksitet, som kræver et særligt fokus ift. opsætning og udrulning. For bedst muligt at understøtte kommuner i dette arbejde, leverer Netcompany bistand til implementering af KY med fokus på projektledelse, teknisk opsætning samt kvalitetssikring af opsætningsopgaver.
 
I Netcompany har vi særligt fokus på følgende områder:
 

Projektlederstøtte
Netcompany rådgiver projektledere i arbejdet med forståelse og prioritering af KLIK-opgaver – herunder teknisk opsætning og konfiguration af KY. 

Projektlederstøtte faciliteres på online teamsmøder og tilkøbes på timebasis via vores klippekortsordning.

Forløbet gennemføres på online workshop.

Opgavepakker og fordelingsnøgler
Netcompany tilbyder hjælp til forståelse af KLIK-opgaver relateret til opgavepakker og fordelingsnøgler i det forberedende arbejde med kommunens AS-IS og TO-BE analyse.

Netcompanys implementeringsteam tilbyder at sætte kommunens AS-IS og TO-BE analyse under lup og kvalitetssikre kommunens TO-BE analyse, så alle opgavetyper er fordelt i de opgavepakker og fordelingsnøgler, som kommunen har truffet beslutning omkring, forud for opsætning af opgavepakker i KY.

Forløbet gennemføres på online workshop. 

Organisation 
Netcompany tilbyder hjælp til forståelse af KLIK-opgaverne i det forberedende arbejde med at udarbejde jobfunktionsroller til KY

Forløbet gennemføres på online workshop.

Netcompany tilbyder at kvalitetssikre kommunens jobfunktionsroller – herunder eventuel dataafgrænsning af jobfunktionsroller til KY – forud for opsætning i STS Administration.

Forløbet gennemføres på online workshop af to timers varighed.

Teknisk opsætning
Netcompany tilbyder støtte til teknisk opsætning i KY.

Støtte til teknisk opsætning tilkøbes på timebasis via vores klippekortsordning.

 

Kontakt os for mere information på ky.udrulning@netcompany.com

Ønsker du at blive kontaktet af en af vores eksperter fra udrulningsteamet, så klik herunder:

 
Timeafregnet service på klippekort

Få hurtig og kompetent støtte fra Netcompanys KY-eksperter til implementeringsspørgsmål og hjælp til opgaver af mere teknisk karakter. Sidder du eller dine kollegaer med spørgsmål til funktionalitet, anvendelse af KY eller tekniske opgaver, så kan I få mulighed for at ringe og skrive direkte til Netcompanys implementeringsteam.

Tilbuddet er som udgangspunkt målrettet kommunale projektledere og administratorer, da de ofte har behov for at afklare spørgsmål. Men det er op til jer selv, hvem der må kontakte KY implementeringsstøtte og hvor ofte. I betaler blot for den tid, der bruges.

 

Klippekort

Klippekortet indeholder bl.a.:

  • Direkte adgang til telefon- og email-støtte på hverdage mellem 8.30-16.00.
  • Adgang til KYs implementeringsteam i Netcompany, der har dyb indsigt i KY funktionalitet og teknisk opsætning
  • Støtte til anvendelse af KY
  • Støtte til teknisk opsætning i KY

Kontakt os i dag

Mads Sterup

Manager

mads@netcompany.com