Med MeMo får danske myndigheder helt nye muligheder i den digitale kommunikation

Omstillingen til Digitaliseringsstyrelsens nye meddelelsesformat MeMo vil revolutionere Digital Post, som vi kender det i dag. Omstillingen er en bunden opgave frem mod november 2023 og vil blandt andet medføre, at det som borger bliver langt lettere at handle på digital post fra det offentlige, hvad enten man anvender borger.dk, den nye Digital Post-app, den nye platform mit.dk eller e-Boks til at læse posten fra det offentlige.

Bedre borger- og virksomhedsservice
MeMo er en ny måde at pakke posten ind på, så det bliver muligt at fremhæve den vigtigste information for modtageren. Gennem MeMo vil man bl.a. kunne se tydelige frister og handlemuligheder forbundet med den post, man modtager.

Effektiv posthåndtering
MeMo understøtter intelligent og automatiseret håndtering af meddelelser. Med en lang række opmærkningsmuligheder i det nye meddelelsesformat får myndighederne helt nye værktøjer til at automatisere omfordelingen og håndteringen af digital post baseret på metadata. 
 

Sådan kommer du igang Book inspirationsmøde

KL MeMo rapport preview

Fællesoffentlige standarder for MeMo på vej

Vi har været i dialog med over 150 statslige, regionale og lokale myndigheder om overgangen til Næste generation Digital Post, og i samarbejde med KL, KOMBIT og ca. 20 kommuner har vi i Netcompany foretaget en analyse af, hvordan kommunerne kan få mest muligt udbytte af det nye MeMo-format (se link herunder).

Projektet har resulteret i en anbefaling om etablering af en tværoffentlig minimumsstandard for MeMo-opmærkning. Minimumsstandarden vil – som det første bud på en fællesoffentlig standard for MeMo – få stor betydning i den fællesoffentlige dialog om Digital Post og MeMo frem mod november 2023, og dialogen er allerede i fuld gang. Derfor er der mange gode grunde til at kaste sig over MeMo-omstillingen  allerede nu!

Rapport: MeMo i kommunerne

"Idet vi fra IT og Digitalisering deltog på MeMo workshoppene i de enkelte centre fik vi et utrolig godt indblik i hvilke interessenter man kommunikerer med i de enkelte centre, samt hvilken type digital post der sendes. Det var også en øjenåbner for centrene idet de lige pludselig fik et overblik som de ikke før havde haft."

Per Guldbæk Kristensen & Morten Stouby

Projektledere i Center for IT og Digitalisering, Frederikshavn Kommune

"Resultaterne vil danne grundlag for det videre arbejde med fælles offentlige standarder."

Anders Lillienfryd Holte

Chefkonsulent, KL

NgDP er live

Få mere inspiration

Download vores pjece og få et konkret indblik i den værdi, vi tilbyder gennem et implementeringsforløb.

Download pjece

Sådan kommer du igang med MeMo

Effektiv omstilling til MeMo kræver en struktureret kategorisering af jeres udgående post ud fra en række klare prioriteringer. I denne forbindelse identificerer man en række såkaldte MeMo-arketyper, som hver især understøtter et specifikt forretningsbehov.

I vores analyse af MeMo-potentialet for kommunerne, har vi fundet frem til en særdeles robust fremgangsmåde, der udover at bibringe de nødvendige data også klæder jeres medarbejdere på med tilstrækkelig MeMo-viden. Vi kan tilbyde jer følgende services:
 
MeMo-potentialeafklaring
I får med et MeMo-potentialeafklaringsforløb det altafgørende overblik over jeres forretningsbehov, brevlandskab og krav til MeMo-opmærkning. Forløbet tager max. 4 uger og vil dels klæde jeres medarbejdere på ift. MeMo, og dels føre jer igennem en række strukturerede workshops, hvor vi går i dybden med forretningsbehovene, breve og MeMo-krav i de enkelte forretningsområder.

Rådgivning og validering
Med let adgang til de fremmeste MeMo-eksperter i Danmark, får I med Netcompany kvalitetssikret og accelereret jeres omstilling og sikret en prioritering af de vigtigste aktiviteter, der hurtigt kan omsættes til resultater og implementeres i praksis.
 
Kontakt os for en uforpligtende snak allerede i dag og hør mere om, hvordan I sammen med Netcompany nemt og hurtigt kan komme godt i gang med omstillingen.

Book inspirationsmøde

3 gode grunde til at tage et inspirationsmøde med os

Book et inspirationsmøde

Udfyld formularen, så kontakter vi dig og aftaler en dag, hvor vi kommer forbi jer og viser hvordan I kan komme i mål med den forretningsmæssige omstilling frem mod 2023.