Handicapfunktioner

Dette kursus er henvendt til superbrugere og sagsbehandlere på handicapområdet, der har behov for en gennemgang af, hvordan DUBU kan benyttes på børnehandicapområdet. Gennemgangen består af en teknisk gennemgang af funktionerne.

Formålet med uddannelsesmodulet er at formidle de funktionaliteter i DUBU, som understøtter sagsbehandling i handicapsager.

Program:

  • Introduktion til områder i DUBU med fokus på børnehandicapområdet, herunder aktiviteter, børnehandicapudredning og indsatser
  • Børnehandicapudredning, opstart, udfyldelse og afslutning
  • Indsats, merudgiftsydelser, og oprettelse af leverandør og ydelser i ydelseskataloget på øvrige handicapkompenserende foranstaltninger
  • Udsøgning af data på børnehandicapområdet

 
Ved kursets afslutning kan brugeren:

  • Benytte og undervise i funktionerne på området, herunder aktiviteter, børnehandicapudredning og merudgifter
  • Foretage søgninger i børnehandicapudredning, til brug for fx ledelsesinformation eller opsætning af lokale og personlige forsider
     
Målgruppe Kurset retter sig mod superbrugere på børnehandicapområdet. Det er ligeledes muligt for sagsbehandlere, ledere mv. at deltage 
Undervisningsform og varighed 1 hel dag af 6½ times varighed
Der vil være en vekslen mellem oplæg, individuelle øvelser og vidensdeling på tværs

 
Tilmelding

Dato og mulighed for tilmelding til kursus i efteråret 2021, følger efter sommerferien.
Har du lyst til at vide mere om vores kurser i DUBU?
dubu.implementering@netcompany.com