Datadrevet ledelse og sagsbehandling

Dette onlinekursus er henvendt til superbrugere, ledere og administrativt personale, der har behov for at foretage udtræk af data, og/eller opsætninger af oversigter og forsider. Det forudsættes, at deltagerne har kendskab til brug af systemet i kommunen.

Kurset giver en introduktion til mulighederne for udtræk af data, samt udstilling af data på den enkelte brugers, teams eller afdelings forside. Kurset er henvendt brugere der har behov for særligt kendskab til fremsøgning af data i systemet, og gennemgår de forskellige søgemuligheder, der findes. Fremsøgning af data kan fx benyttes til dataudtræk, ledelsesinformation eller opsætning af visninger og forsider i systemet.

Ved kursets afslutning er brugeren introduceret til:

  • Opsætning af avanceret søgning, herunder historisk søgning og gemt søgning
  • Opsætning af visning, herunder kolonneopsætning og gemt visning
  • Brug af gemte søgninger og visninger på brugerens forside med personlige og lokale opsætninger

  

Målgruppe Superbrugere, ledere og administrativt personale 
Undervisningsform og varighed 1 hel dag af 6½ times varighed
Der vil være en vekslen mellem oplæg, individuelle øvelser og vidensdeling på tværs

 
Tilmelding

Dato og mulighed for tilmelding til kursus i efteråret 2021, følger efter sommerferien.
Har du lyst til at vide mere om vores kurser i DUBU?
dubu.implementering@netcompany.com