Økonomifunktioner og Ydelseskatalog

Dette onlinekursus er henvendt til superbrugere, økonomimedarbejdere, ledere eller administrative medarbejdere der skal vedligeholde ydelseskatalog og/eller have overblik over økonomifunktioner i DUBU, herunder de indbyggede økonomiberegnere, samt ydelsesoverblik.

Det forudsættes at deltagere på kurset har kendskab til indsatser og foranstaltninger på børne- og familieområdet.

Kurset giver en introduktion til DUBUs funktioner for opsætning af ydelseskatalog og økonomioverblik, herunder fremsøgning af data på tværs af sager, generel viden om beregnings- og søgeregler for økonomioverblik.

Kurset fokuserer på en introduktion til:

  • Ydelseskatalog (blanket 20, ydelsestype og tilbud)
  • Leverandører
  • Fremsøgning af økonomidata
  • Opsætning af ydelsesoversigt
  • Eksport af data til lokal behandling
  • Søge- og regneregler på økonomioversigten

 

Målgruppe Brugere med behov for at foretage søgninger på økonomi, samt opsætning af ydelsesoversigt 
Undervisningsform og varighed 1 hel dag af 6½ times varighed
Der vil være en vekslen mellem oplæg, individuelle øvelser og vidensdeling på tværs

 
Tilmelding

Dato og mulighed for tilmelding til kursus i efteråret 2021, følger efter sommerferien.
Har du lyst til at vide mere om vores kurser i DUBU?
dubu.implementering@netcompany.com