Uddannelsesforløb og webinarer

Hvad er Aula, og hvordan bruger man det bedst? Vi tilbyder en række faste og mere skræddersyede uddannelsesforløb, alt efter hvad jeres behov er.

Oversigt over Aula uddannelsesmuligheder

Webinarer
Har medarbejderne på skole eller dagtilbud behov for en genopfriskning af Aulas funktionalitet, eller er der brug for en introduktion til de nye funktionaliteter i Aula, så tilbyder vi webinarer. Kommunerne kan tilkøbe online webinarer med fokus på bestemte funktionaliteter som f.eks. Komme/gå modulet eller Q&A’s, hvor deltagerne kan stille spørgsmål til Netcompanys konsulenter om Aula og brugen heraf.

Webinarerne er særlig givtige som supplement til eksisterende uddannelsesforløb, da det giver mulighed for hurtig og tidseffektiv indlæring eller genopfriskning.
Der vil løbende blive annonceret webinarer på denne side. På nuværende tidspunkt tilbydes nedenstående webinarer: 

FUNKTIONALITETS WEBINARER: DAGTILBUD

Varighed og format: To timers online gennemgang af den pågældende funktionalitet. Der vil være god tid til spørgsmål og drøftelser undervejs. Der vil også være mulighed for at indsende spørgsmål på forhånd, så deltagerne kan være med til at præge webinaret. 

Præsentation af funktionalitet fra Release 2.1 
Aula bliver løbende opdateret med ny funktionalitet, og det kan være givtigt for medarbejdere på skole og dagtilbud at få en grundig introduktion til de nye funktionaliteter i Aula, for at kunne bruge dem bedst muligt i praksis. 

På dette webinar bliver de funktionaliteter, som kom med i Aula opdateringen i december 2020, gennemgået. Webinaret indeholder b.la. en gennemgang af den nye kalendersynkronisering, samt opdateringerne til Komme/gå og ferieanmodninger. 

 • Dato og tidspunkt: 02.02.2021 kl. 09-11
 • Pris: 1200 dkk per kursist
 • Antal deltagere: 5-8. Forløbene afholdes kun, såfremt der deltager minimum 5 kursister. 
 • Deadline for tilmelding:  26.01.2021
 • Link til tilmelding finder du her.


Komme/gå webinar
Webinaret indeholder en grundig gennemgang af opsætningen og brugen af Komme/gå modulet. 

 • Dato og tidspunkt: 09.02.2021 kl. 09-11
 • Pris: 1200 dkk per kursist
 • Antal deltagere: 5-8. Forløbene afholdes kun, såfremt der deltager minimum 5 kursister. 
 • Deadline for tilmelding: 02.02.2021
 • Link til tilmelding finder du her.

 

GO-LIVE Q&A: DAGTILBUD

I forbindelse med ibrugtagningen af Aula på dagtilbud, kan der opstå udfordringer eller spørgsmål omkring brugen heraf. 

Fra februar 2020 tilbyder Netcompany derfor online Q&A webinarer målrettet kommunale administratorer, projektledere og ledere på dagtilbudsområdet. Møderne giver mulighed for at stille spørgsmål og vil være præget af dialog, vidensdeling mellem de deltagende kommuner, samt sparring omkring anvendelse og funktionalitet.

Webinarerne er inddelt efter kommunens brugeradministrative system, for at sikre størst muligt udbytte.

 • Varighed og format: To timers online dialogmøde. Der vil være mulighed for at indsende spørgsmål på forhånd, så deltagerne kan være med til at præge dagsordenen. 
 • Pris: 1000 dkk per kursist
 • Antal deltagere: 5-8. Forløbene afholdes kun, såfremt der deltager minimum 5 kursister. 
 • Deadline for tilmelding: 7 dage inden forløbets afholdelsesdato.


Go-live Q&A - IST kommuner

Dato og tidspunkt: 22.02.2021 kl. 09-11 
Link til tilmelding finder du her. 

Go-live Q&A – ASSEMBLE kommuner 
Dato og tidspunkt: 25.02.2021 kl. 09-11 
Link til tilmelding finder du her. 

Go-live Q&A – KMD kommuner
Dato og tidspunkt: 23.02.2021 kl. 09-11
Link til tilmelding finder du her.

Har I ønsker til specifikke webinarer eller ønsker I at høre mere, så hold øje på denne side eller kontakt os på aula.implementering@netcompany.com

 
Skræddersyede forløb

I Netcompany skræddersyr vi uddannelsesforløb til brugere af Aula, eksempelvis superbrugere eller skoleledere i kommunen, så det stemmer overens med kommunens overordnede anvendelsesstrategi.

Har jeres institutionsledere fx behov for en workshop om anvendelsen af Aula eller har I særlige fokusområder i brugen af Aula, som skal kommunikeres til medarbejdere på de enkelte institutioner, så har vi mulighed for at sammensætte forløb, der tager højde for netop jeres institution- og kommunebehov.

Eksempel på skræddersyet forløb: Skolelederforløb
Som skoleleder, er det nødvendigt at kende kommunikations- og samarbejdsmuligheder i Aula, for at drive den rette linje for fx skole-hjemsamarbejdet. På et halvdagsforløb for skoleledere i kommunen, kan Netcompanys konsulenter i samarbejde med den kommunale projektleder sætte fokus på anvendelse af Aula med afsæt i central funktionalitet. Her kunne eksempelvis fokuseres på arbejdsgange for det administrative personale eller hvordan kalenderen anvendes som det samlende punkt for planlægning og begivenheder på skolen. Deltagerne går derfra med viden og konkrete værktøjer til, at løfte brugen af Aula for skolens medarbejdere.

Faste forløb
Har I behov for ekstra Aula-superbrugere, administratorer eller uddannelse af medarbejdere i Aula, så tilbyder vi faste uddannelsesforløb. Med et fast forløb menes, at forløbets indhold på forhånd er fastlagt. Forløbene er tilsvarende de forløb der er blevet afholdt af Netcompanys konsulenter under skole- og dagtilbudsimplementeringen. Der vil altid være plads og tid til individuelle spørgsmål under disse forløb.

FASTE FORLØB I: ADMINISTRATORER OG SUPERBRUGERE

Uddannelsesforløb A for kommunernes administratorer af Aula
Den kommunale administrator skal varetage opgaven med den kommunale opsætning af skoler og dagtilbud i kommunen. Et grundigt kendskab til løsningen er derfor nødvendig. Uddannelsesforløb for kommunale administratorer (forløb A) strækker sig således over to dage og betragtes som den fulde introduktion til Aula.

 • Dagtilbud og skole – forløb for nye kommunale administratorer
  Kontakt aula.implementering@netcompany.com for yderligere oplysninger omkring tilkøb af dette uddannelsesforløb.


Uddannelsesforløb B f
or superbrugere for pædagogisk personale
Pædagogiske superbrugere skal have et indgående kendskab til Aula, så de kan støtte kommunernes skoler og dagtilbud i overgangen til Aula. På dette forløb bliver superbrugerne derfor introduceret til Aula, deltager i diskussioner om anvendelsen af Aula og bliver klædt på til at kunne varetage superbrugerrollen. Uddannelsesforløb B afvikles som holdundervisning.

 • Dagtilbud og skole – forløb for nye superbrugere
  Kontakt aula.implementering@netcompany.com for yderligere oplysninger omkring tilkøb af dette uddannelsesforløb.


Uddannelsesforløb C f
or administrative superbrugere
Administrative medarbejdere skal hjælpe og supportere kommunernes institutioner med opsætningen af Aula. På dette forløb bliver superbrugerne derfor introduceret til Aula, får forståelse for administrationen af Aula og bliver klædt på til at kunne varetage superbrugerrollen. Uddannelsesforløb C vil afvikles som holdundervisning.

 • Dagtilbud og skole – forløb for nye administrative superbrugere
  Kontakt aula.implementering@netcompany.com for yderligere oplysninger omkring tilkøb af dette uddannelsesforløb.

 

FASTE FORLØB II: UDDANNELSESFORLØB FOR MEDARBEJDERE PÅ SKOLE- OG DAGTILBUD

Uddannelsesforløb D for pædagogisk personale
Pædagogisk personale bærer en central rolle ift. at sikre en god brug af Aula på de enkelte institutioner. Kommuner kan derfor tilkøbe hele uddannelsesforløb for pædagogisk personale og vejledere på skole- og dagtilbudsområdet (Uddannelsesforløb D). Med forløbet sikres en god introduktion til Aula og diskussioner omkring anvendelse og kommunikation vil blive faciliteret. 

 • Dagtilbud og skole
  Kontakt aula.implementering@netcompany.com for yderligere oplysninger omkring tilkøb af dette uddannelsesforløb.


Uddannelsesforløb E for administrative medarbejdere

Opsætning af Aula på de enkelte institutioner er essentiel for at sikre en god og sikker brug af løsningen. Kommuner kan derfor tilkøbe hele uddannelsesforløb for administrativt personale på skole- og dagtilbudsområdet (Uddannelsesforløb E). På forløbet gennemgås Aula, samt særlige opmærksomhedspunkter ift. opsætning, roller, rettigheder og brugere. På forløbet vil administrative medarbejdere dermed klædt på til at sætte Aula forsvarligt op og hjælpe og støtte resten af institutionens brugere i anvendelsen af Aula.

 • Dagtilbud og skole
  Kontakt aula.implementering@netcompany.com for yderligere oplysninger omkring tilkøb af dette uddannelsesforløb.

 

Materialer og video
Har I som kommune og institution behov for fx videomateriale, der introducerer til jeres mål med brugen af Aula eller en trin-for-trin guide målrettet jeres kommunes forældre og deres brug af Aula, så kontakt os for mere information på aula.implementering@netcompany.com.
Vi udarbejder derudover løbende generelle materialer og videoer som en overordnet introduktion til Aula via Aula-projektet. Disse er tilgængelige på www.aulainfo.dk