Uddannelse og E-læring

Hvad er Aula, og hvordan bruger man det bedst? Vi tilbyder en række faste og mere skræddersyede uddannelsesforløb, alt efter hvad jeres behov er.

Oversigt over Aula uddannelsesmuligheder

E-læring
Har I behov for fx en kortere genopfriskning for alle kommunens medarbejdere i Aula funktionalitet, eller skal en ny medarbejder lære om komme-gå modulet eller sikker fildeling, så tilbyder vi også e-læringsforløb. E-læringsforløb er særlig givtige som supplement til eksisterende uddannelsesforløb, da det giver mulighed for hurtig og tidseffektiv genopfriskning.

Vi er netop nu i gang med at identificere en række kortere e-læringsmoduler i fx komme-gå. Har I specifikke behov ift. e-læringsmoduler eller ønsker I at høre mere, så kontakt os på aula.implementering@netcompany.com.
 
Skræddersyede forløb
Vi skræddersyr også uddannelsesforløb til brugere af Aula, eksempelvis superbrugere eller skoleledere i kommunen, så det stemmer overens med kommunens overordnede anvendelsesstrategi. Har jeres institutionsledere fx behov for en workshop om anvendelsen af Aula eller har I særlige fokusområder i brugen af Aula, som skal kommunikeres til medarbejdere på de enkelte institutioner, så har vi mulighed for at sammensætte forløb, der tager højde for netop jeres institution- og kommunebehov.

Eksempel på skræddersyet forløb: Skolelederforløb
Som skole- eller dagtilbudsleder, er det nødvendigt at kende kommunikations- og samarbejdsmuligheder i Aula, for at drive den rette linje for fx skole-hjemsamarbejdet. På et halvdagsforløb for skoleledere i kommunen, kan Netcompanys konsulenter i samarbejde med den kommunale projektleder sætte fokus på anvendelse af Aula med afsæt i central funktionalitet. Her kunne eksempelvis fokuseres på arbejdsgange for det administrative personale eller hvordan kalenderen anvendes som det samlende punkt for planlægning og begivenheder på skolen. Deltagerne går derfra med viden og konkrete værktøjer til, at løfte brugen af Aula for skolens medarbejdere.

Faste forløb
Har I behov for ekstra Aula-superbrugere, administratorer eller uddannelse af medarbejdere i Aula, så tilbyder vi flere faste forløb.

FASTE FORLØB I: ADMINISTRATORER OG SUPERBRUGERE

Alle kommuner har fået tildelt et antal administratorer, samt pædagogiske- og administrative superbrugere i forbindelse med udrulningen af Aula.

Udover det tildelte antal kursister, er det også muligt at tilkøbe yderligere uddannelsespladser på forløbene. I kan her vælge at tilkøbe enten enkelte ekstra pladser, eller tilkøbe et helt forløb med plads til 15 kursister.

 
Uddannelsesforløb A for kommunernes administratorer af Aula

Den kommunale administrator skal varetage opgaven med den kommunale opsætning af skoler og dagtilbud i kommunen. Et grundigt kendskab til løsningen er derfor nødvendig. Uddannelsesforløb for kommunale administratorer (forløb A) strækker sig således over to dage og betragtes som den fulde introduktion til Aula.

Pris pr. ekstra uddannelsesplads: 5.900 dkk ekskl. moms

Kontakt aula.implementering@netcompany.com for yderligere oplysninger omkring tilkøb af dette uddannelsesforløb.
 
Uddannelsesforløb B f
or superbrugere for pædagogisk personale
Pædagogiske superbrugere skal have et indgående kendskab til Aula, så de kan støtte kommunernes skoler og dagtilbud i overgangen til Aula. På dette forløb bliver superbrugerne derfor introduceret til Aula, deltager i diskussioner om anvendelsen af Aula og bliver klædt på til at kunne varetage superbrugerrollen. Uddannelsesforløb B afvikles som holdundervisning.

 • Dagtilbud - forløb ifm. dagtilbudsudruldningen
  Varighed: Syv timer
  Pris pr. ekstra uddannelsesplads: 2.900 dkk ekskl moms
  Pris pr. ekstra hold (op til 15 kursister): 19.900 dkk ekskl moms
  Link til tilkøb af ekstra uddannelsespladser eller hold for pædagogiske superbrugere finder du her

 • Skole - online forløb for nye superbrugere
  Varighed og format: Tre timers onlineundervisning
  Dato og tidspunkt: 1/12-20 kl. 09-12
  Pris pr. uddannelsesplads: 1.900 dkk ekskl. moms
  Deadline for tilmelding: 23/11-20
  Link til tilkøb af uddannelsespladser for pædagogiske superbrugere finder du her

 
Uddannelsesforløb C f
or administrative superbrugere
Administrative medarbejdere skal hjælpe og supportere kommunernes institutioner med opsætningen af Aula. På dette forløb bliver superbrugerne derfor introduceret til Aula, får forståelse for administrationen af Aula og bliver klædt på til at kunne varetage superbrugerrollen. Uddannelsesforløb C vil afvikles som holdundervisning.

 • Dagtilbud - forløb ifm. dagtilbudsudruldningen
  Varighed: 7 timer
  Pris pr. ekstra uddannelsesplads: 2.900 dkk ekskl moms
  Pris pr. ekstra hold (op til 15 kursister): 19.900 dkk ekskl moms
  Link til tilkøb af ekstra uddannelsespladser eller hold for administrative superbrugere finder du her

 • Skole - online forløb for nye administratorer
  Varighed og format: Seks timers onlineundervisning
  Dato og tidspunkt: 26/11-20 kl. 09-15
  Prid pr. uddannelsesplads: 2.900 dkk ekskl. moms
  Deadline for tilmelding: 18/11-20
  Link til tilkøb af uddannelsespladser for administrative superbrugere finder du her

 
FASTE FORLØB II: UDDANNELSESFORLØB FOR MEDARBEJDERE PÅ SKOLE- OG DAGTILBUD

Uddannelsesforløb D for pædagogisk personale og vejledere – halv dags varighed
Pædagogisk personale bærer en central rolle ift. at sikre en god brug af Aula på de enkelte institutioner. Kommuner kan derfor tilkøbe hele uddannelsesforløb for pædagogisk personale og vejledere på skole- og dagtilbudsområdet (Uddannelsesforløb D). Med forløb for en større gruppe af kommunens medarbejdere sikres en god introduktion til Aula og på de tre timer, som forløbet varer bliver Aula introduceret og diskussioner omkring anvendelse og kommunikation faciliteret.

 • Dagtilbud og skole
  Pris pr. hold (op til 25 kursister): 19.000 dkk ekskl moms
  Link til tilkøb af ekstra uddannelsesforløb for pædagogisk personale og vejledere finder du her 

 
Uddannelsesforløb E f
or administrative medarbejdere – halv dags varighed
Opsætning af Aula på de enkelte institutioner er essentiel for at sikre en god og sikker brug af løsningen. Kommuner kan derfor tilkøbe hele uddannelsesforløb for administrativt personale på skole- og dagtilbudsområdet (Uddannelsesforløb E). På forløbet gennemgås Aula, samt særlige opmærksomhedspunkter ift. opsætning, roller, rettigheder og brugere. På de tre timer, som forløbet varer, bliver administrative medarbejdere dermed klædt på til at sætte Aula forsvarligt op og hjælpe og støtte resten af institutionens brugere i anvendelsen af Aula.

 • Dagtilbud og skole
  Pris pr. hold (op til 25 kursister): 19.000 dkk ekskl moms
  Link til tilkøb af ekstra uddannelsesforløb for administrative medarbejdere finder du her

 
OBS:
Ovenstående priser for tilkøb til dagtilbud forudsætter, at de ekstra tilkøb arrangeres i direkte forbindelse med/i forlængelse af de i forvejen planlagte fra den ordinære udrulningsbølge. Ønskes et ekstra forløb at blive afholdt senere hen/uafhængigt at de i forvejen planlagte, kontakt os venligst, og vi vil vende tilbage med et skræddersyet tilbud. 

 

Materialer og video
Har I som kommune og institution behov for fx videomateriale, der introducerer til jeres mål med brugen af Aula eller en trin-for-trin guide målrettet jeres kommunes forældre og deres brug af Aula, så kontakt os for mere information på aula.implementering@netcompany.com.
Vi udarbejder derudover løbende generelle materialer og videoer som som en overordnet introduktion til Aula via Aula-projektet. Disse er tilgængelige på www.aulainfo.dk