Netcompany hjælper dig videre med Aula

Vi tager udgangspunkt i en praksisnær implementering, der tager Aula ned på jorden og gør brugen konkret for den hverdag, som forældre, elever og medarbejdere navigerer i.

Netcompany’s hold af implementeringskonsulenter sidder helt tæt på udviklingen af Aula. Vi har rådgivet i prioteringen af udviklingsønsker, håndtering af interessenter og vi kender alle hjørner af Aula samt hele systemlandskabet Aula indgår i.
 
Ingen kender Aula bedre end vi gør
Dette skaber det bedst mulige grundlag for, at rådgive omkring lokale behov i overensstemmelse med kommunens- eller institutionens vision for det digitale skole-hjem samarbejde.
 
Vi har indtil videre:

Check mark Uddannet +4600 Superbrugere på landsplan og afholdt 289 heldagskurser for superbrugere på kommunalt- og institutionsniveau med en generel tilfredshedsscore på 4,2/5. Derudover har vi afholdt projektlederuddannelser for alle landets kommunale projektledere - vi kender målgruppen.
Check mark Afholdt +300 møder herunder opstartsmøder, opsætningsmøder, skoleledermøder, superbrugermøder, pilotmøder, Go-live dialogmøder, netværksmøder - vi ved hvad der rører sig.
Check mark Testet løsningen selv - helt ned til det enkelte acceptkriterie - vi kender Aula.
Check mark Stået for brugervenlighedstests- og workshops samt givet inputs til videreudvikling - vi ved hvad der kommer og hvorfor.
Check mark Foretaget over 1 million opfølgninger på opgaver i kommunernes projektstyringsværktøj.

 
Hvad kan vi hjælpe med?
Vi tilbyder en række services, der hjælper jer et skridt tættere med at nå jeres målsætninger med implementeringen af Aula. Nedenfor kan du læse mere om de enkelte services. Vi tilbyder både faste ydelser, timebaseret støtte og kan udarbejde forløb målrettet de enkelte kommuner og brugere.

Oversigt over Netcompanys Aula services

 

Datadrevet ledelse
Data om Aula-brug gør jeres anvendelse målbar og stiller skarpt på netop jeres succes og udfordringer i brugen af Aula. Vi tilbyder både brugstatistik over hvem, der er logget ind i Aula, samt datadrevet opfølgning på jeres anvendelse og opsætning af løsningen.
Læs mere
Implementeringsstøtte- og rådgivning
Få rådgivning i anvendelsen af udvalgte Aula-moduler, få støtte til at nå målsætninger om specifik Aula-brug, samt deltagelse i spørgesessioner og –møder.
Læs mere
Uddannelse i Aula
Hvad er Aula, og hvordan bruger man det bedst? Vi tilbyder en række faste og mere skræddersyede uddannelsesforløb, alt efter hvad jeres behov er.
Læs mere
Opsætningshjælp
Få hjælp til opsætning af fx kommunal login, komme-gå eller hjemmesider.
Læs mere
Vi kan altid skræddersy Aula-rådgivning til netop jeres behov
aula.implementering@netcompany.com