Netcompany hjælper dig videre med Aula

Vi tager udgangspunkt i en praksisnær implementering, der tager Aula ned på jorden og gør brugen konkret for den hverdag, som forældre, elever og medarbejdere navigerer i.

I modsætning til andre konsulenthuse, så sidder Netcompany’s hold af implementeringskonsulenter helt tæt på udviklingen af Aula. Vi har rådgivet i prioteringen af udviklingsønsker, håndtering af interessenter og vi kender alle hjørner af Aula samt hele systemlandskabet Aula indgår i.
 
Ingen kender Aula bedre end vi gør

Dette skaber det bedst mulige grundlag for, at rådgive omkring lokale behov i overensstemmelse med kommunens- eller institutionens vision for det digitale skole-hjem samarbejde.
 
Vi har indtil videre:

Check mark Uddannet +4600 Superbrugere på landsplan og afholdt 289 heldagskurser for superbrugere på kommunalt- og institutionsniveau med en generel tilfredshedsscore på 4,2/5. Derudover har vi afholdt projektlederuddannelser for alle landets kommunale projektledere. 
Vi kender målgruppen.
Check mark Afholdt +300 møder herunder opstartsmøder, opsætningsmøder, skoleledermøder, superbrugermøder, pilotmøder, Go-live dialogmøder, netværksmøder.
Vi ved hvad der rører sig.
Check mark Testet løsningen selv - helt ned til det enkelte acceptkriterie.
Vi kender Aula.
Check mark Stået for brugervenlighedstests- og workshops samt givet inputs til videreudvikling.
Vi ved hvad der kommer og hvorfor.
Check mark Foretaget over 1 million opfølgninger på opgaver i kommunernes projektstyringsværktøj.
 
Hvad kan vi hjælpe med?
Se hvordan Netcompany kan hjælpe din kommune eller skole med at få det maksimale udbytte af Aula.
Se services

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret på alt fra nyheder omkring Aula samt invitationer til informationsmøder og webinarer.

Tilmeld