Opfølgende uddannelsesforløb

Kommuner har mulighed for at tilkøbe pladser på opfølgende uddannelsesforløb for superbrugere, administrative og pædagogiske medarbejdere. Brugerne får her mulighed for at opfriske deres tilegnede læring i Aulas mest benyttede funktioner og arbejdsgange. Herudover gennemgås de ændringer, der er tilføjet til løsningen. De opfølgende uddannelsesforløb skræddersys til at ramme den enkelte målgruppe og undervisningens indhold tilrettelægges, således at deltagerne vil opleve en naturlig forlængelse af forudgående uddannelsesforløb (A-E), som undervisningen er en genopfriskning af.

 
Primært fokus vil derfor være:

  • Genopfriskning af tidligere uddannelsesforløb
  • Træning i ændringer i systemet

 
Uddannelsesforløbet bringer deltagerne i stand til på meget kort tid at få en genopfriskning af tidligere uddannelse ved, at der i uddannelsesforløbets opbygning og eksekvering fokuseres på følgende 3 elementer: Genkendelse, genkaldelse og refleksion.

 
Dato Følger
Varighed of format Opfølgningsuddannelse afholdes som webinarer af 2 timers varighed
Deltagere Min. 5 - max 20 deltagere
Målgruppe Superbrugere, administrative og pædagogiske medarbejdere
Pris
1.500 DKK pr deltager.
Tilmelding Følger
Kontakt Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Pernille Schultz på mail pesc@netcompany.com