Ledelsesforløb – anvendelse, værdiskabelse og forankring

Netcompany leverer uddannelsesindsats målrettet de kommunale decentrale og centrale ledelser.

I forberedelsen af implementeringsprocessen for Aula er det en afgørende forudsætning, at afsættet for implementeringen knyttes an til og tænkes ind i den overordnede udviklingsstrategi og målsætning for skole og dagtilbud såvel centralt som decentralt.

Italesættelse af denne kobling som kapacitetsopbygning i implementeringsprocessen vil støtte praktikerne i  forståelsen og anvendelsen af Aula og ændrede arbejdsgange i deres lokale kontekst.
 
I uddannelsesforløb for decentral og central ledelse præsenteres den grundlæggende funktionalitet i Aula med fokus på at identificere de værdiskabende effekter, som afsæt for at rammesætte arbejdet med værdiskabelse og forandringsledelsestiltag samt målsætning og succeskriterier.

Uddannelsesforløbet kan tilrettelægges og afvikles som et forløb for den centrale og decentrale ledelse skræddersyet en enkelt kommune eller som et tværkommunalt forløb for centrale og decentrale ledelser.

Gennem hele uddannelsesforløbet veksles der mellem oplæg, præsentation af funktionalitet og problemstillinger, der kobles til arbejdet med værdiskabelse for pædagogisk personale, forældre og elever/børn.

 
Formål og mål for uddannelsesforløb for decentral og central ledelse:

  • Viden om de værdiskabende bevæggrunde for Aulas kerneopgave
  • Sikre indsigt i den grundlæggende funktionalitet i Aula
  • Sikre indsigt i hvordan den samlede Aula-funktionalitet kan indtænkes i samspillet med kommunens samlede it- og digitaliseringsstrategi på 0-18-årsområdet
  • Viden om og forståelse af de fordele, der er ved Aula, herunder identifikation af værdier og effekter
  • Mulighed for tværkommunal sparring og videndeling

 
Tilmelding

 

Dato Følger
Varighed og format Uddannelsesforløb for decentral og central ledelse forestås af en konsulent fra Netcompany og kan afholdes enten lokalt for en kommune eller regionalt på tværs af kommuner som holdundervisning af 7 timers varighed
Sted Følger
Deltagere Min. 7 - max 15 deltagere
Målgruppe Kommunale decentrale og centrale ledelser
Pris
4.000 DKK pr. deltager
Tilmelding http://www.conferencemanager.dk/aulauddannelsesforlobledelse
Kontakt Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Pernille Schultz på mail pesc@netcompany.com