Støtte til teknisk og organisatorisk implementering

Netcompany leverer støtte og vejledning til den organisatoriske og tekniske implementering af Aula i kommuner, skoler og dagtilbud.

I eksempler nedenfor er mulige forløb skitseret, hvis specifikke indhold og format afklares og tilrettelægges i tæt samarbejde med den enkelte kommune eller institution.
 

1. Organisatorisk implementering - Anvendelse

Kommuner kan tilkøbe støtte fra Netcompany til planlægning og tilrettelæggelse af processer for ledelse og andre fora.

Formål og fokus er at sikre en grundlæggende forståelse for, hvordan Aula kan anvendes samt at bidrage med redskaber til facilitering af egne processer som afsæt for at skabe et solidt fundament for beslutningsgrundlag ift. anvendelsesstrategi
 

2. Teknisk implementering - Migrering og opsætning

Kommuner kan tilkøbe støtte fra Netcompany i forbindelse med den centrale opsætning af Aula, såsom opsætning af kommunale dashboards, widgets, sikring af login, tildeling af roller, rettigheder og gruppemedlemskaber samt støtte til udarbejdelse af migreringsplan.
 

3. Teknisk implementering - Udruldning

Kommuner kan tilkøbe støtte til planlægning af kommunale udrulningsforløb
 

4. Support

Kommuner kan tilkøbe støtte af Netcompany til påklædning af kommuners etablerede supportorganisation.

 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Pernille Schultz på mail pesc@netcompany.com