Støtte til teknisk og organisatorisk implementering

Netcompany leverer støtte og vejledning til den organisatoriske og tekniske implementering af Aula i kommuner, skoler og dagtilbud.

I eksempler nedenfor er mulige forløb skitseret, hvis specifikke indhold og format afklares og tilrettelægges i tæt samarbejde med den enkelte kommune eller institution.
 

1. Støtte til kommunal opsætning

Formål
Formålet med dette forløb er at støtte de kommunale administratorer i opsætningen af Aula centralt i kommunen. Formålet er at sikre en kommunal opsætning af Aula, der afspejler den anvendelsesstrategi, der er lagt i kommunen.

Format
- Forberedende møde via Skype/telefon.
- Halvdagsmøde centralt hos den enkelte kommune.

Indhold
Netcompany leverer et forløb, der støtter kommunen i den kommunale/centrale opsætning af Aula.
Netcompany følger udrulningsdrejebogen og sætter Aula op i den enkelte kommune. Dette foregår i dialog med kommunen, så der sikres tilstrækkelig vidensoverdragelse.

Bemærk, at kommuner selv er ansvarlig for opsætning af omkringliggende systemer (fx brugeradministrative systemer, skemaplanlægningssystemer og idP'er).

Målgruppe
Kommunale administratorer og eventuelt kommunale projektledere.

 
Dato Følger
Varighed og format Støtte til opsætning afholdes af en konsulent fra Netcompany, og afholdes centralt hos en kommune.
Sted Følger
Deltagere 1 - 2 deltagere
Målgruppe Kommunale administratorer
Pris
12.500 DKK
Tilmelding Link til tilmelding følger
Kontakt Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Anne Kathrine Pihl Vadgaard på mail akpv@netcompany.com
 

2. Støtte til institutionsopsætning

Formål
Formålet med dette forløb er at støtte institutionsadministratorernne i opsætningen af Aula for den enkelte institution. Formålet er at sikre en institutionsopsætning af Aula, der afspejler den anvendelsesstrategi, der er lagt på tværs af i institutioner eller på den enkelte institution.

Format
- Forberedende møde via Skype/telefon.
- Halvdagsmøde decentralt hos den enkelte institution (floorwalking), eller hvis kommunen samler institutionsadministratorerne til en halv dags opsætning af Aula.

Indhold
Netcompany leverer et forløb, der støtter institutionerne i den decentrale opsætning af Aula.
Netcompany følger udrulningsdrejebogen og faciliterer en korrekt opsætning af Aula, der afspejler den valgte anvendelsesstrategi.
Dette foregår i dialog med kommunen, så der sikres tilstrækkelig vidensoverdragelse.

Bemærk, at kommuner selv er ansvarlig for opsætning af omkringliggende systemer (fx brugeradministrative systemer, skemaplanlægningssystemer og idP'er).

Målgruppe
Institutionsadministratorer og eventuelt kommunal administrator og kommunal projektleder.

 
Dato Følger
Varighed og format Støtte til opsætning afholdes af en konsulent fra Netcompany, og afholdes centralt hos en kommune eller decentralt hos en institution.
Sted Følger
Deltagere 1 - 10 deltagere
Målgruppe Institutionsadministratorer
Pris
12.500 DKK
Tilmelding Link til tilmelding følger
Kontakt Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Anne Kathrine Pihl Vadgaard på mail akpv@netcompany.com
  

3. Projektlederstøtte

Formål
Formålet med dette forløb er, at tilbyde støtte til kommunale projektledere ifm. udrulningen af Aula. 
I den daglige implementering er der mange opgaver og spørgsmål - Netcompany tilbyder et forløb, der skaber øget klarhed omkring opgaverne i den kommunale hverdag.

Format
Der afholdes et telefonmøde som forberedelse til et skype-møde vedr. projektlederstøtte.
Formatet kan aftales nærmere efter ønske, og begge møder kan eventuelt afholdes via Skype
.

Indhold
Dette forløb er meget alsidigt og tilpasses den enkelte kommune eller projektleders behov. Forløbet har til formål at tilbyde generel støtte i håndteringen af de mange opgaver, der vedrører implementeringen af Aula. Netcompany bidrager desuden med anbefalinger ift. udrulningen af Aula.

Målgruppe
Kommunale projektledere.
 

Dato Følger
Varighed og format Halvdagsmøde via Skype
Sted Følger
Deltagere 1 deltager
Målgruppe Aula projektleder
Pris
10.000 DKK
Tilmelding Link til tilmelding følger
Kontakt Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Anne Kathrine Pihl Vadgaard på mail akpv@netcompany.com
 

4. Organisatorisk støtte til anvendelse

Formål
Formålet med dette forløb er, at  beslutninger vedr. anvendelsen af Aula sker på et oplyst grundlag. For at kunne træffe de rigtige beslutninger vedr. anvendelsen/opsætningen af Aula kræver det indsigt i løsningen og alle dens muligheder. Netcompany har dyb indsigt i funktionaliteten og de mange muligheder, Aula rummer, og kan derfor skabe klarhed over, hvilke beslutninger, der er nødvendige at træffe før udrulningen.

Format
- Møde lokalt hos kommunen inkl. præsentation af Aula og dialog vedr. nødvendige beslutninger.
- Telefonisk opfølgning på møde, for at sikre opfølgning på beslutninger.

Indhold
Netcompany præsenterer henholdsvis løsningen (Aula), samt hvilke beslutninger, der skal træffes ifm. anvendelsen af Aula.

Forløbet indeholder et møde lokalt hos kommunen, hvor Netcompany præsenterer Aula og belyser, hvilke beslutninger, der skal træffes af kommunerne i relation til anvendelsen af Aula.
Forløbet indeholder desuden telefonisk opfølgning efter mødet, hvor der sikres opfølgning på de beslutninger, der er truffet i kommunen.

Ønskes yderligere hjælp til facilitering af processer, så tilbyder Netcompany desuden et særligt forløb målrettet dette; "Ledelsesforløb – anvendelse, værdiskabelse og forankring".

Målgruppe
Kommunale beslutningstagere, fx projektleder, kommunal administrator eller institutionsadministratorer.
 

Dato Følger
Varighed og format Støtte til opsætning afholdes af en konsulent fra Netcompany, og afholdes centralt hos en kommune eller decentralt hos en institution..
Sted Følger
Deltagere 2 - 10 deltagere
Målgruppe Kommunale beslutningstagere, fx projektleder, kommunal administrator eller institutionsadministratorer
Pris
12.500 DKK
Tilmelding Link til tilmelding følger
Kontakt Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Anne Kathrine Pihl Vadgaard på mail akpv@netcompany.com
 

5. Gennemgang af kommunal plan for anvendelse

Formål og indhold
Dette forløb er tiltænkt at være en støtte til de kommuner, der allerede har udarbejdet en plan for anvendelsen af Aula. Denne gennemgang dækker over et 2-timers møde, hvor Netcompany præsenterer kommentarer og anbefalinger ifm. kommunens anvendelse af Aula.

Kommunen skal forud for dette møde fremsende deres plan for anvendelse til Netcompany, der forud for mødet vil gennemgå planen med henblik på at give kommentarer og anbefalinger.

Format
- Skype møde

Målgruppe
Målgruppen for denne ydelse er kommunale beslutningstagere, fx projektleder, kommunal administrator eller institutionsadministratorer.
 

Dato Følger
Varighed og format Støtte til opsætning afholdes af en konsulent fra Netcompany, og afholdes centralt hos en kommune eller decentralthos en institution.
Sted Følger
Deltagere 2 - 5 deltagere
Målgruppe Kommunale beslutningstagere, fx projektleder, kommunal administrator eller institutionsadministratorer.
Pris
6.000 DKK
Tilmelding Link til tilmelding følger
Kontakt Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Anne Kathrine Pihl Vadgaard på mail akpv@netcompany.com
 

6. Support

Kommuner kan tilkøbe støtte af Netcompany til påklædning af kommuners etablerede supportorganisation.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Anne Kathrine Vadgaard på mail akpv@netcompany.com