Uddannelsesforløb E for administrative medarbejdere

Kommuner kan tilkøbe Aula uddannelsesforløb for administrative medarbejdere (Uddannelsesforløb E).

Uddannelse af administrativt personale bør ske umiddelbart efter afvikling af uddannelse af superbrugere for administrativt personale, således at disse kan varetage opgaver omkring decentral opsætning, inden de øvrige pædagogiske medarbejdere skal uddannes under udrulningsperioden.

 
Formål og mål for uddannelse af administrative medarbejdere

  • Sikre god forståelse for nye arbejdsgange samt værdien af Aula med fokus på kerneydelsen
  • Sikre et overordnet indblik i Aulas samlede funktionalitet
  • Sikre at de administrative medarbejdere kan navigere i og anvende Aula optimalt ifm. alle væsentlige processer omkring samarbejde og kommunikation samt opsætning
  • Sikre forståelse for de fordele, der er ved Aula
  • Sikre at de administrative medarbejdere kan opsætte Aula til Skole/Dagtilbud

 
Den enkelte kommune koordinerer tilmelding af egne slutbrugere samt sikrer egnet lokale med skærm til præsentation, netadgang og forplejning.

 

Tilmelding

Netcompany vil så vidt muligt imødekomme skolers behov for bistand til afvikling af hele uddannelsesforløb. Ønsker en given kommune uddannelsesforløb afholdt på egne valgte datoer er deadline for tilmelding til uddannelsesforløb for administrativt personale 1. juni 2018.
 
Øvrig deadline er senest tre måneder før den enkelte kommunes udrulningsperiode.
 
Hver kommune koordinerer tilmelding af egne slutbrugere samt sikrer egnet lokale med skærm til præsentation, netadgang og forplejning.

 

Dato Følger
Varighed og format Uddannelsesforløb E for administrativt personale i skole og dagtilbud afvikles som holdundervisning af 3 timers varighed af en konsulent fra Netcompany
Deltagere Max 25 deltagere
Målgruppe Administrativt personale i skole og dagtilbud
Pris
19.000 DKK pr. uddannelsesforløb.
Tilmelding http://www.conferencemanager.dk/aulauddannelseforlobE
Kontakt Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Pernille Schultz på mail pesc@netcompany.com