Uddannelsesforløb D for pædagogisk personale og vejledere i skole og dagtilbud

Kommuner kan tilkøbe  hele uddannelsesforløb for pædagogisk personale og vejledere i skoler og dagtilbud (Uddannelsesforløb D).
 
For brugergruppen pædagogisk personale er formidlingen af de værdiskabende bevæggrunde for Aulas kerneopgave essentiel. Derfor er fokus i dette uddannelsesforløb netop på de værdiskabende bevæggrunde for Aulas kerneopgave omkring kommunikation og samarbejde og koblingen hertil formidles i en praksisnær kontekst gennem hele uddannelsesforløbet.

 
Formål og mål for uddannelse af Pædagogisk personale og vejledere

  • At sikre en overordnet forståelse af nye arbejdsgange samt værdien af Aula med fokus på kerneydelsen
  • Anvende løsningen på en god måde iht. alle væsentlig processer med samarbejde og kommunikation mellem medarbejdere, børn/elever og værger
  • Se og forstå de fordele, der er ved løsningen

 
Tilmelding 

Netcompany vil så vidt muligt imødekomme skolers behov for bistand til afvikling af hele uddannelsesforløb. Ønsker en given kommune hele uddannelsesforløb afholdt på egne valgte datoer er deadline for tilmelding til uddannelsesforløb for pædagogisk personale og vejledere 1. juni 2018.
 
Øvrig deadline er senest tre måneder før den enkelte kommunes udrulningsperiode.
 
Hver kommune koordinerer tilmelding af egne slutbrugere samt sikrer egnet lokale med skærm til præsentation, netadgang og forplejning.

 

Dato Følger
Varighed og format Uddannelsesforløb D for pædagogisk personale og vejledere i skole og dagtilbud afvikles som holdundervisning af en konsulent fra Netcompany og er af 3 timers varighed
Deltagere Max 20 deltagere
Målgruppe Pædagogisk personale i skole og dagtilbud
Pris
19.000 DKK pr. uddannelsesforløb
Tilmelding http://www.conferencemanager.dk/aulauddannelsesforlobD
Kontakt Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Pernille Schultz på mail pesc@netcompany.com