Uddannelsesforløb B for superbruger for pædagogisk personale

Kommuner kan tilkøbe pladser på uddannelsesforløb for superbruger for pædagogisk personale (Uddannelsesforløb B).

Uddannelsesforløbet sigter mod, at superbrugere efter endt uddannelse kan:

  • Anvende og forstå Aulas funktionalitet på højt niveau
  • Uddanne medarbejdere i egen organisation i at anvende Aula
  • Målrette og differentiere undervisningen og herunder tage højde for forskellige deltagerforudsætninger inkl. læringsstil og IT-parathed
  • Formidle en overordnet forståelse af nye arbejdsgange samt værdien af Aula med fokus på kerneydelsen
  • Anvende Aula på en god måde iht. alle væsentlige processer med samarbejde og kommunikation mellem medarbejdere, værger og evt. børn/elever
  • Se og forstå de fordele, der er ved Aula
  • Håndtere modstand i undervisningen, der eksempelvis er begrundet i brugeres skepsis over for Aula og/eller de nye arbejdsgange, som indføres.

 

Tilmelding

Ønskes tilkøb af pladser for superbrugere for pædagogisk personale placeret på uddannelsesforløb med kommunens egne superbrugere for pædagogisk personale skal tilmelding ske senest den 15. maj 2018.
 
Orientering om senere deadlines for tilkøb af pladser samt datoer for uddannelsesforløb for superbrugere for pædagogisk personale følger. Bemærk, at ekstra superbrugere for pædagogisk personale her ikke vil blive uddannet sammen med de i forvejen tildelte superbrugere for pædagogisk personale.
 

Dato Følger
Varighed og format Uddannelsesforløb B for superbrugere for pædagogisk personale i skole og dagtilbud afvikles som holdundervisning af 7 timers varighed af en konsulent fra Netcompany
Sted Følger
Deltagere Min. 5 - max 15 deltagere
Målgruppe Pædagogisk personale i skole og dagtilbud
Pris
3.500 DKK pr. deltager
Pris 35.000 DKK for hele hold med max 15 deltagere
Tilmelding http://www.conferencemanager.dk/aulatilkobuddannelsesforlobbEarlybird
Kontakt Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Pernille Schultz på mail pesc@netcompany.com