Uddannelsesforløb A for kommunale administratorer

Kommuner kan tilkøbe pladser på uddannelsesforløb for kommunale administratorer (Uddannelsesforløb A).

 
Formål og mål for uddannelse af administratorer

Uddannelsesforløbet sigter mod at kommunale administratorer efter endt uddannelse opnår følgende kompetencer:

  • Har en overordnet forståelse af nye processer og arbejdsgange i Aula
  • Kan lede, organisere, udvikle og yde support til kolleger i anvendelsen af Aula på bedst mulige måde
  • Kan varetage opsætningen af Aula på egen hånd, herunder forstå samspillet til kommunale læringsplatforme og fildelingsløsninger, der kan variere fra kommune til kommune
  • Har viden om Aulas samlede funktionalitet, herunder kunne varetage den daglige konfigurering og opsætning af løsningen
  • Har en solid viden om opsætning af Aula til kommune, skole og dagtilbud

 
Ønskes tilkøb af pladser for kommunale administratorer placeret på uddannelsesforløb med kommunens egen kommunale administrator skal tilmelding ske senest den 15. maj 2018.
 
Orientering om senere deadlines for tilkøb af pladser samt datoer for uddannelsesforløb for kommunale administratorer følger. Bemærk, at ekstra kommunale administratorer her ikke vil blive uddannet sammen med den i forvejen tildelte kommunale administrator.

 

Dato Følger
Varighed og format Uddannelsesforløb A for kommunale administratorer afvikles over to dage af konsulent fra Netcompany 
Sted Følger
Deltagere Min. 5 - max 15 deltagere
Målgruppe Kommunale administratorer
Pris
8.000 DKK pr. deltager
Tilmelding  http://www.conferencemanager.dk/aulatilkobuddannelsesforlobAEarlyBird
Kontakt Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Pernille Schultz på mail pesc@netcompany.com