Aula

Supplerende tilkøb af uddannelse til implementering af Aula i kommuner, skoler og dagtilbud.

Kære Aula-kommune

I forbindelse med den forestående implementering af Aula tilbyder Netcompany uddannelsesforløb og implementeringsbistand til understøttelse af implementering af Aula i kommuner, skoler og dagtilbud. 

Ud fra nedenstående oversigt kan kommuner udvælge og sammensætte uddannelsesindsatser efter behov. 

De skitserede uddannelsesforløb er primært rettet mod skoler. Siden vil blive suppleret med uddannelsesforløb rettet mod dagtilbud.

Uddybende beskrivelser, orientering omkring dato og tid samt tilmelding for forløbene følger.

Uddannelsesforløb

Uddannelsesforløb A for kommunale administratorer
Uddannelsesforløb B for superbruger for pædagogisk personale
Uddannelsesforløb C for superbrugere for administrative medarbejdere
Uddannelsesforløb D for pædagogisk personale og vejledere i skole og dagtilbud
Uddannelsesforløb E for administrative medarbejdere
Opfølgende uddannelsesforløb
Uddannelsesforløb for decentral og central ledelse, Ledelsesforankring og værdiskabelse
Konsultativ bistand til kommuner