Aula

Supplerende tilkøb af uddannelse til implementering af Aula i kommuner, skoler og dagtilbud.

Kære Aula-kommune

I forbindelse med den forestående implementering af Aula tilbyder Netcompany uddannelsesforløb og implementeringsbistand til understøttelse af implementering af Aula i kommuner, skoler og dagtilbud. 

Ud fra nedenstående oversigt kan kommuner udvælge og sammensætte uddannelsesindsatser efter behov. 

De skitserede uddannelsesforløb er primært rettet mod skoler. Siden vil blive suppleret med uddannelsesforløb rettet mod dagtilbud.

Uddybende beskrivelser, orientering omkring dato og tid samt tilmelding for forløbene følger.

 

 • Aula forløb for projektledere
  Læs mere

 • Ledelsesforløb – anvendelse, værdiskabelse og forankring
  Læs mere

 • Støtte til teknisk og organisatorisk implementering
  Læs mere

 • Uddannelsesforløb A for kommunale administratorer
  Læs mere

 • Uddannelsesforløb B for superbruger for pædagogisk personale
  Læs mere

 • Uddannelsesforløb C for superbrugere for administrative medarbejdere
  Læs mere

 • Uddannelsesforløb D for pædagogisk personale og vejledere i skole og dagtilbud
  Læs mere

 • Uddannelsesforløb E for administrative medarbejdere
  Læs mere

 • Opfølgende uddannelsesforløb
  Læs mere