Digitaliseringsmessen 2019

Mød en række af vores dygtige medarbejdere, når Digitaliseringsmessen igen løber af stablen, og få en god snak om nogle af de mange spændende projekter, vi arbejder på lige nu, fx AULA, DUBU, SAPA og Social Pension. Vi glæder os og er nysgerrige på, hvilke tanker I har gjort jer om eksempelvis løsningernes samspil med andre it-systemer og planlægning af ibrugtagning. Vi møder talstærkt op og ser frem til snakke om rettighedsopsætning, brugeruddannelse, road map for integration af fagsystemer til Støttesystemerne osv. Kig forbi og lad os høre hvilke tanker I gør jer!

Den nye digitale virkelighed
Netcompany er stolte af at have fået en så central position og rolle i det kommunale digitale paradigmeskifte, som ATP, KOMBIT og kommunerne har gennemført de senere år.

 
Netcompany har nu ansvar for følgende opgaver:

AULA (se case) BBR (se case) DUBU
Boligstøtte Ejerfortegnelsen FLIS
Social Pension DAR Familieydelser
SAPA Kontanthjælp (underleverandør)  

 
Den ny, moderne kommunale rammearkitektur har givet kommunerne brede muligheder for at nytænke både fagsystemer, borgerbetjening og arbejdsopgaver.
 
Som central leverandør har Netcompany fået lov til – i tæt samarbejde med KOMBIT, ATP og kommunerne at sikre moderne fremtidssikrede digitale løsninger og nytænkning inden for læring og tværinstitutionel samarbejde, arbejdet med udsatte børn og unge, sociale ydelser, skole/hjem-samarbejde, effektiv affaldshåndtering mv.
 
Vi har drøftet og er kommet med bud på, hvordan intuitive relevante data kan understøtte forvaltningsfaglige og politiske drøftelser af eksempelvis kvaliteten i skole- og dagtilbud og effekten af forskellige støtteforanstaltninger til udsatte familier.
 
Guidede ture
I år deltager vi med inspirationsoplæg på to af messens Guidede Ture:

  • ESDH (tur 3A og 3B)
  • 'Bedre og mere sammenhængende digital velfærd på social og sundhedsområdet' (tur 6A og 6B).

Du kan læse mere om de Guidede Ture her, hvor du også kan tilmelde dig.
 
Få en inspirerende snak med os

Kom forbi Netcompanys stand H21 i Hal A ved siden af KOMBIT scenen og få en snak om vores mange igangværende projekter og hør også om vores andre kommunale initiativer heriblandt:

  • Getorganized (ESDH) og vores anbefalinger til den nye kommunale sags- og samarbejdsplatform
  • Modulus Social - Netcompanys nye og moderne sagsbehandlingsplatform til social- og sundhedsområdet, som understøtter sagsbehandlingen af voksne og handicappede.
  • Planlægning af  kommunal ibrugtagning af de tværkommunale løsninger, herunder rettighedsopsætning, planlægning af brugeruddannelse, road map for integration af fagsystemer til Støttesystemerne osv.
  • Tværkommunale løsningers samspil med lokale administrative og fag-systemer, herunder muligheden for at høste synergier og få et enklere kommunalt systemlandskab
  • Nytænkende affaldssystemer, som vi bl.a. har leveret til Københavns, Aarhus og mange storkøbenhavnske kommuner
  • Kommunale tilsynsløsninger - baseret på vores leverancer til de sociale tilsynscentre

 
Tilmelding
Du tilmelder dig på www.digitaliseringsmessen.dk, hvor du også se det fulde program.
 
Tid og sted
3 oktober kl. 10:00 - 16:30 i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ