Digitaliseringsmessen 2018

KL slår igen i år dørene op for Digitaliseringsmessen. Vi stiller med en række af vores dygtige medarbejdere, som du kan møde og få en snak med om nogle af de mange spændende projekter, vi arbejder på lige nu, fx AULA, DUBU, SAPA og Social Pension.
 
Vi glæder os og er enormt nysgerrige på, hvilke tanker I har gjort jer om eksempelvis løsningernes samspil med andre it-systemer og planlægning af  ibrugtagning. Vi møder talstærkt op og ser frem til snakke om rettighedsopsætning, planlægning af brugeruddannelse, road map for integration af fagsystemer til Støttesystemerne osv. Lad os høre, hvad I tumler med, og hvilke tanker I gør jer!

En ny digital virkelighed
Netcompany er stolte af at have fået en så central position og rolle i dét kommunale digitale paradigmeskifte, som ATP, KOMBIT og kommunerne har gennemført de senere år.

 
Netcompany har nu ansvar for følgende opgaver:

 AULA (se case)  BBR (se case)  DUBU
 Boligstøtte  Ejerfortegnelsen  FLIS
 Socialpension  DAR  Familieydelser
 SAPA  Kontanthælp  

 
Den ny, moderne kommunale rammearkitektur giver kommunerne brede muligheder for at nytænke både fagsystemer, borgerbetjening og arbejdsopgaver.
 
Som central leverandør har Netcompany fået lov til – i tæt samarbejde med KOMBIT, ATP og kommunerne at sikre moderne fremtidssikrede digitale løsninger og nytænkning inden for læring og tværinstitutionel samarbejde, arbejdet med udsatte børn og unge, sociale ydelser, skole/hjem-samarbejde, effektiv affaldshåndtering mv.
 
Vi har drøftet og er kommet med bud på, hvordan intuitive relevante data kan understøtte forvaltningsfaglige og politiske drøftelser af eksempelvis kvaliteten i skole- og dagtilbud og effekten af forskellige støtteforanstaltninger til udsatte familier.
 
Guidede ture
I år deltager vi med inspirationsoplæg på to af messens Guidede Ture: ESDH og Blockchain. Du kan læse mere om de Guidede Ture her, hvor du også kan tilmelde dig.
 
Få en inspirerende snak med os
Kom forbi Netcompanys stand J1 ved siden af KOMBIT scenen og få en snak om vores mange igangværende projekter og hør også om vores andre kommunale initiativer heriblandt:

  • Getorganized (ESDH) og vores anbefalinger til den nye kommunale sags- og samarbejdsplatform
  • Planlægning af  kommunal ibrugtagning af de tværkommunale løsninger, herunder rettighedsopsætning, planlægning af brugeruddannelse, road map for integration af fagsystemer til Støttesystemerne osv.
  • Tværkommunale løsningers samspil med lokale administrative og fag-systemer, herunder muligheden for at høste synergier og få et enklere kommunalt systemlandskab
  • Nytænkende affaldssystemer, som vi bl.a. har leveret til Københavns, Aarhus og mange storkøbenhavnske kommuner
  • Kommunale tilsynsløsninger - baseret på vores leverancer til de sociale tilsynscentre

 
Tilmelding
Du tilmelder dig på www.digitaliseringsmessen.dk, hvor du også se det fulde program.
 
Tid og sted
27 september kl. 10:00 - 16:30 i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ