Netcompany Coronapas for en tryg og effektiv genåbning af samfundet

Eksempler på brug i hverdagen

Udfordringen for alle i 2021

Med introduktionen af Covid-19-vacciner til millioner af borgere og aktiv anvendelse af jævnlige testresultater, kan samfund snart genåbne. Og det skal ske på en effektiv og sikker måde.

Netcompany’s digitale Coronapas er en effektiv, sikker og skalerbar løsning, der understøtter en sikker genåbning af samfund og private virksomheder, og giver borgere adgang til arbejdspladser, erhvervs- og ferierejser, sundhedsinstitutioner og kulturelle institutioner. I tillæg vil Coronapasset også understøtte en mere ansvarlig tilbagevenden af private fester, bryllupper og konfirmationer mm.

Løsningen bygger på teknologi, der forebygger forfalskning og lever op til myndighedernes retningslinjer, og den er klar til en hurtig tilpasning af Coronasituationens udvikling, herunder mutationer og nye testmuligheder. Dermed sikres det, at arrangører og borgere kan være trygge, mens samfundet genåbnes, og spillesteder og kulturevents kan forblive åbne, uden at opleve lange køer, da appen også virker offline og udfører tjek på et enkelt sekund.

Appen er brugervenlig og enkel for både borgere og arrangører, og privatlivets beskyttelse er helt centralt for løsningen; al data opbevares på brugerens egen telefon.

Sådan virker løsningen

StaySafe. StayOpen app

En brugervenlig løsning

Appen og det underliggende design er bygget med formålet om at sikre let og tilgængelig brugerinteraktion. Løsningen bygger på teknologi, der understøtter nuværende største platforme (iOS, Android), i et skalerbart design.

Brugergrænsefladen er designet til at kunne bruges nemt af alle gennem selvforklarende design, bruger-nudging og compliance med webtilgængelighed. Samtidig understøttes alle former for selvregistrering og selvbetjening, hvilket sparer testpersonalet kritisk tid, og muliggør en højere testrate.

Høj tilgængelighed og skalerbar infrastruktur, kombineret med offline brugsmulighed, når tiden er kritisk, betyder at både borger og venue får en gnidningsfri anvendelse af løsningen.

Sikkerheden er i fokus

Sikkerhed og brugerbeskyttelse er indbygget i appdesignet på flere niveauer for at sikre testgyldighed og tillid til genåbningsprocessen.

Brugervalidering understøttes gennem visuel identifikation, både på test-stedet af supervisor og ved ankomst til mødested.

Coronapassets gyldighed er sikret ved hjælp af digital svindelforebyggelse, såsom gyroskopbaseret animation og visuelle verifikationselementer kodet i QR-koden, der forhindrer manipulation eller kopiering af koder. Det sikrer høj tillid til testresultater, og muliggør specifikke testkrav ifm. høj-infektionsrisikosteder.

anchor

Familie og venner kan igen samles

Sådan virker løsningen

En tryg og effektiv genåbning af samfundet

Appen løser en række udfordringer i genåbningen af samfundet og verdenens grænser, og giver virksomheder et effektivt værktøj til at komme tilbage på sporet.

Erhvervslivet kan blomstre igen

Erhvervslivet kan blomstre igen

Virksomhedsejere kan beskytte deres medarbejdere og holde åbent ved at sikre, at kun vaccinerede eller nyligt testede ansatte er til stede på arbejdspladsen.
• Coronapasset giver arbejdsgivere et samtykkebaseret overblik over medarbejdernes coronastatus, hvilket muliggør en sikker og dynamisk bemanding af arbejdspladsen med nyligt testede eller vaccinerede medarbejdere.
3-part integration giver en effektiv og kontrolleret adgang.
• 
Den enkelte borger styrer hvem der skal have adgang ved at godkende eller afslå samtykke.

Åbning af grænserne

Åbning af grænserne

Der er brug for international enighed.
• 
Et digitalt Coronapas skal fungere på tværs af lande.
• 
Nationale varianter gør det komplekst at være rejsende.

Vores Coronapas fungerer på tværs af landegrænser:
• 
Appen er bygget på Netcompanys Coronapas-teknologi, som allerede er i brug i flere lande. Det er en åben platform, som kan integreres til nationale registre og systemer, og den understøtter fuldt ud det enkelte lands specifikke regler og regulativer.
• 
En dansk app der er klargjort til at indgå i en international standard.
• 
Forberedt til understøttelse af fælles certifikatudstedelsesmyndighed.

Lange køer undgås

Lange køer undgås

Hastigheden i checks af Coronapas er afgørende for at undgå køer ved events.
• Tjek af fysisk pas eller krav til login er tidskrævende - det samme er tjek mod centrale registre og kræver internetforbindelse.
Arrangementer, hvor kontrollører tjekker hundredvis bliver umulige at afvikle.
• 
Tidskritiske checks (f.eks. i busser/tog/metro) er uden et Corona-pas umulige at implementere sikkert.

Vores Coronapas har indbygget en række tidsbesparende funktioner:
• Virker offline og udfører check på under 1 sekund.
• Giver mulighed for at flytte pas mellem telefoner, sikkert.
• Mulighed for 3. parts integration af adgangskontrol-data ift. brugers (corona)status, i tidsbegrænset periode. Det sikrer effektiv sikker adgangskontrol ved events.

Hurtig, tryg udruldning

Hurtig, tryg udruldning

Tiden det tager at rulle Coronapasset ud er afgørende.
• Fysisk pas er tids- og ressourcekrævende og vil lægge et stort pres på en i forvejen presset sundhedssektor.
• Pas udstedt på vaccinationsstedet medfører lange køer ifm. vaccinationen.
• Kræver stor tillid i befolkningen for at opnå høj nok anvendelse.

Vores Coronapas gør det let og trygt for borgerne at anvende passet:
• 
Borgeren udfører selv oprettelsen efter vaccinationen er udført, og eliminerer dermed træk på offentlige ressourcer.
• 
Appen er bygget, så den kan integreres i andre apps (f.eks. Smittestop), og integrering til vaccinationsregisteret sikrer en høj integritet af vaccinationsstatus.
• 
Er bygget med privacy-by-design og opbevarer al data på brugerens telefon.

Sikret mod forfalskning

Sikret mod forfalskning

Der er brug for en indbygget sikring mod forfalskning.
• Forfalskning af pas vil ødelægge troværdigheden og dermed værdien af passet.
• Analoge pas kan forfalskes ved skærmdumps og manipulerede billeder.

Vores Coronapas:
• Benytter NemID og validerede pas-fotos til at oprette passet.
• Indeholder anti-forfalskningsfunktioner som gyro og signeret QR kode.

Vil du vide mere?

Thomas Koefoed

Partner

tsk@netcompany.com +45 2510 1270