Coronapas for en tryg og effektiv genåbning af samfundet

Udfordringen for alle i 2021

Med introduktionen af Covid-19-vacciner til millioner af borgere og aktiv anvendelse af jævnlige testresultater, kan samfund snart genåbne. Og det skal ske på en effektiv og sikker måde.

Et digitalt Coronapas kan understøtte en tryg genåbning af samfund og private virksomheder, og give borgere adgang til arbejdspladser, erhvervs- og ferierejser, sundhedsinstitutioner og kulturelle institutioner. I tillæg vil et Coronapas også kunne understøtte en mere ansvarlig tilbagevenden af private fester, bryllupper og konfirmationer mm.

Der er behov for en effektiv, sikker og skalerbar løsning, som bygger på teknologi, der forebygger forfalskning og lever op til myndighedernes retningslinjer. Samtidig skal den også være klar til en hurtig tilpasning af Coronasituationens udvikling, herunder mutationer og nye testmuligheder. Dermed sikres det, at arrangører og borgere kan være trygge, mens samfundet genåbnes, og spillesteder og kulturevents kan forblive åbne, uden at opleve lange køer, da appen også virker offline og udfører tjek på et enkelt sekund.

Appen skal være brugervenlig og enkel for både borgere og arrangører, og privatlivets beskyttelse vil være helt centralt for løsningen; al data skal opbevares på brugerens egen telefon.

StaySafe. StayOpen app

En brugervenlig løsning

Appen og det underliggende design bygges med formålet om at sikre let og tilgængelig brugerinteraktion. Løsningen vil bygge på teknologi, der understøtter nuværende største platforme (iOS, Android), i et skalerbart design.

Brugergrænsefladen designes til at kunne bruges nemt af alle gennem selvforklarende design, bruger-nudging og compliance med webtilgængelighed. Samtidig understøttes alle former for selvregistrering og selvbetjening, hvilket sparer testpersonalet kritisk tid, og muliggør en højere testrate.

Høj tilgængelighed og skalerbar infrastruktur, kombineret med offline brugsmulighed, når tiden er kritisk, betyder at både borger og venue får en gnidningsfri anvendelse af løsningen.

Familie og venner kan igen samles

Sikkerheden er i fokus

Sikkerhed og brugerbeskyttelse indbygges i appdesignet på flere niveauer for at sikre testgyldighed og tillid til genåbningsprocessen.

Brugervalidering understøttes gennem visuel identifikation, både på test-stedet af supervisor og ved ankomst til mødested.

Coronapassets gyldighed sikres ved hjælp af digital svindelforebyggelse, såsom gyroskopbaseret animation og visuelle verifikationselementer kodet i QR-koden, der forhindrer manipulation eller kopiering af koder. Det sikrer høj tillid til testresultater, og muliggør specifikke testkrav ifm. høj-infektionsrisikosteder.

anchor

En tryg og effektiv genåbning af samfundet

Appen skal medvirke til at løse en række udfordringer i genåbningen af samfundet og verdenens grænser, og skal give virksomheder et effektivt værktøj til at komme tilbage på sporet.

Erhvervslivet kan blomstre igen

Erhvervslivet kan blomstre igen

Virksomhedsejere kan beskytte deres medarbejdere og holde åbent ved at sikre, at kun vaccinerede eller nyligt testede ansatte er til stede på arbejdspladsen.
• Coronapasset skal give arbejdsgivere et samtykkebaseret overblik over medarbejdernes coronastatus, hvilket muliggør en sikker og dynamisk bemanding af arbejdspladsen med nyligt testede eller vaccinerede medarbejdere.
3-part integration giver en effektiv og kontrolleret adgang.
• 
Den enkelte borger skal kunne styre, hvem der skal have adgang ved at godkende eller afslå samtykke.

Åbning af grænserne

Åbning af grænserne

Der er brug for international enighed.
• 
Et digitalt Coronapas skal fungere på tværs af lande.
• 
Nationale varianter gør det komplekst at være rejsende.

Et Coronapas der fungerer på tværs af landegrænser:
• 
Appen baseres på Netcompanys Coronapas-ekspertise, som allerede er i spil med aktører uden for Danmark. Den endelige løsning vil være en åben platform, som kan integreres til nationale registre og systemer med fuld understøttelse af det enkelte lands specifikke regler og regulativer.
• 
En dansk app der ved lancering er klargjort til at indgå i en international standard.
• 
Indbygget understøttelse af fælles certifikatudstedelsesmyndighed.

Lange køer undgås

Lange køer undgås

Hastigheden i checks af Coronapas er afgørende for at undgå køer ved events.
• Tjek af fysisk pas eller krav til login er tidskrævende - det samme er tjek mod centrale registre og kræver internetforbindelse.
Arrangementer, hvor kontrollører tjekker hundredvis bliver umulige at afvikle.
• 
Tidskritiske checks (f.eks. i busser/tog/metro) er uden et Corona-pas umulige at implementere sikkert.

Coronapasset skal indeholde en række tidsbesparende funktioner:
• Skal virke offline og kunne udføre check på under 1 sekund.
• Det skal være muligt at flytte pas mellem telefoner, sikkert.
• Mulighed for 3. parts integration af adgangskontrol-data ift. brugers (corona)status, i tidsbegrænset periode. Det sikrer effektiv sikker adgangskontrol ved events.

Hurtig, tryg udrulning

Hurtig, tryg udrulning

Tiden det tager at rulle Coronapasset ud er afgørende.
• Fysisk pas er tids- og ressourcekrævende og vil lægge et stort pres på en i forvejen presset sundhedssektor.
• Pas udstedt på vaccinationsstedet medfører lange køer ifm. vaccinationen.
• Kræver stor tillid i befolkningen for at opnå høj nok anvendelse.

Det skal være let og trygt for borgerne at anvende passet:
• 
Borgeren skal selv kunne udføre oprettelsen efter vaccinationen er udført, hvilket eliminerer træk på offentlige ressourcer.
• 
Appen skal bygges, så den kan integreres i andre apps (f.eks. Smittestop), og integrering til vaccinationsregisteret vil sikre en høj integritet af vaccinationsstatus.
• 
Skal bygges med privacy-by-design og opbevare al data på brugerens telefon.

Sikret mod forfalskning

Sikret mod forfalskning

Der er brug for en indbygget sikring mod forfalskning.
• Forfalskning af pas vil ødelægge troværdigheden og dermed værdien af passet.
• Analoge pas kan forfalskes ved skærmdumps og manipulerede billeder.

Coronapasset skal:
• Benytte NemID og validerede pas-fotos til at oprette passet.
• Indeholde anti-forfalskningsfunktioner som gyro og signeret QR kode.

Vil du vide mere?

Thomas Koefoed

Partner

tsk@netcompany.com +45 2510 1270