SKAT

Drift og forvaltning af Danmarks Motorregister

Det nye Motorregister har muliggjort, at SKAT har kunnet opnå omfattende besparelser og samtidig få mere tilfredse brugere og borgere på området. Borgere kan nu ejerskifte online, forhandlere og synsvirksomheder kan udlevere nummerplader uden besøg på et motorkontor, og forsikringsselskaberne kan online tage stilling til anmodning om ansvars- og kaskoforsikring i forbindelse med registreringen af køretøjer.

Udfordring

Driften af Motorregisteret (DMR) er kompleks. Registeret har mange interessenter og dermed mange grænseflader til omverdenen. Bilimportører, kommuner, Politiet, Trafikstyrelsen og knap 40 forsikringsselskaber anvender system-til-system kommunikation (webservices og FTP-baseret på XML). System-til-system grænsefladen anvendes ligeledes internt af SKATs øvrige systemer, som henter oplysninger fra DMR, ligesom DMR henter oplysninger fra adskillige interne SKAT-systemer. Herunder bl.a. SAP- og mainframeløsninger. Trafikstyrelsen får leveret adresserne på de køretøjer, som skal indkaldes til syn, fra DMR.

Mange af integrationerne anvendes interaktivt, så der er høje krav til oppetid.

 

Løsning

Netcompany er ansvarlig for etablering og drift af Motorregisteret. Løsningen er en af de største og mest ambitiøse Java EE-baserede løsninger inden for staten. Den er teknisk baseret på:

  • Linux platform
  • Oracle Database
  • Oracle Weblogic ESB og portal platform

Vi driver drift, forvaltning, service desk og videreudvikling på løsningen.

 

Resultater

Løsningen er en af SKATs mest succesfulde digitaliseringsløsninger. Den udgør en omfattende modernisering af området, er velfungerende og har realiseret store interne besparelser hos SKAT, herunder muliggjort lukning af stort set alle landets motorkontorer. Der er samtidig en meget høj bruger- og borgertilfredshed med løsningen, og den effektiviserer i høj grad forretningsprocesser både internt hos SKAT og hos de anvendende virksomheder.

Med Motorregisteret er det muligt for forhandlere og synsvirksomheder at udlevere nummerplader. Derfor håndterer Motorregisteret nummerpladedistribution og lagerstyring i forhold til et par tusind nummerpladeoperatører.

Forsikringsselskaberne har med Motorregisteret fået mulighed for online at tage stilling til anmodning om ansvars- og kaskoforsikring i forbindelse med registreringen af køretøjet, og derefter ligeledes online at håndtere de løbende relationer mellem forsikringstager og forsikringsselskab.

Vil du vide mere?

Torben Arent

Partner