MøllerGruppen

MøllerGruppen har valgt Netcompany som sin samarbeidspartner i arbeidet med å modernisere og videreutvikle sine forretningsløsninger. MøllerGruppen er Norges største bilimportør og bilforhandler, og er ansvarlig for import av bilmerkene Volkswagen, Audi og Skoda. IT-avdelingen til MøllerGruppen betjener i dag et konsern med over 3.400 ansatte fordelt på virksomheter i Norge, Sverige, Litauen og Latvia.
Netcompany har bygget opp et tett og godt samarbeid med MøllerGruppen. Netcompanys konsulenter sitter i sentrale roller i den omfattende moderniserings- og videreutviklingsprosessen MøllerGruppen er inne i med sine store systemløsninger. Netcompanys oppgaver hos kunden spenner fra modernisering av den tekniske arkitekturen på MøllerGruppens Java-plattform til utvikling av innkjøpssystem for bildeler og tilbehør, og utvikling av løsning for taksering av brukte biler.

 

Som samarbeidspartner har Netcompany også bistått MøllerGruppen med kompetanseutvikling gjennom rådgiving på områder som systemarkitektur og teknologivalg, i tillegg til å arrangere fagseminarer og MøllerGruppens IT-personell har også deltatt på en del av Netcompanys interne fagutviklingsprogram.

 

Netcompany jobber målrettet for å levere tjenester av høy kvalitet og tilføre kunden merverdi gjennom kompetanseutvikling og god oppfølging. Dette gir kundene våre trygghet og tillit, noe som også uttrykkes fra MøllerGruppens Systemsjef for Bilsystemer:

 

"Vi er godt fornøyd med samarbeidet med Netcompany og har positive erfaringer og er særlig fornøyd med deres metodikk, samarbeid og ryddighet, så vel som leverte resultater. De følger opp de konsulentene som er ute i oppdrag, og oss som kunde. De er fleksible for eksempel i forhold til inn- og utfasing og nødvendig kompetansebygging."
 

Vil du vite mer?

Odd Erik Zapffe

Partner