Lederne

Drift af Ledernes Hovedorganisations centrale serverinfrastruktur

Ledernes Hovedorganisation igangsatte i 2015 et større udviklingsprojekt. I den forbindelse krævedes væsentlige udvidelser og modernisering af Ledernes eksisterende serverinfrastruktur.

Vil du vide mere?

Torben Arent

Partner