Lederne

Drift af Ledernes Hovedorganisations centrale serverinfrastruktur

Ledernes Hovedorganisation igangsatte i 2015 et større udviklingsprojekt. I den forbindelse krævedes væsentlige udvidelser og modernisering af Ledernes eksisterende serverinfrastruktur.

Udfordring

Ledernes Hovedorganisation er en interesseorganisation, der leverer målrettet service til alle medlemmer i de tre organisationer; Lederne, Virksom og PRO. Organisationen repræsenterer cirka 111.000 medlemmer, og til forskel fra andre lønmodtagerorganisationer er Ledernes Hovedorganisation udelukkende bemandet med professionelt personale. Adelsmærket er hurtig og professionel hjælp til at bringe alle medlemmer videre uanset situationens kompleksitet.

Organisationen har et højt ambitionsniveau og fokus på innovativ udvikling af deres ydelser. Ledernes Hovedorganisation igangsatte i 2015 et større udviklingsprojekt. I den forbindelse krævedes væsentlige udvidelser og modernisering af den eksisterende serverinfrastruktur. Denne situation gav en timingmæssig naturlig anledning til at overveje fremtidig strategi på området og dermed også mulighederne for outsourcing. Outsourcing kunne give mulighed for at fokusere anvendelsen af interne it-kompetencer på udvikling af forretningen, fremfor at skulle bruge til dels samme ressourcer på den daglige drift.

 

Løsning

Ledernes Hovedorganisation valgte at outsource drift af deres serverinfrastruktur til Netcompany. Løsningerne baserer sig blandt andet på følgende platforme:

  • Oracle Database
  • Oracle Weblogic
  • Microsoft Dynamics CRM
  • Microsoft SharePoint
  • Microsoft Exchange
  • Microsoft Navision
  • Microsoft SQL Server (inkl. BI/DW)
  • Sitecore
  • Citrix XenApp

Primo 2016 er flytningen af alle centrale løsninger gennemført.

 

Resultater

Ledernes Hovedorganisation kan efter den succesfulde transition fokusere på den kontinuerte forretningsudvikling af organisationen. Driften var også før transitionen stabil og effektiv, men efter transitionen kan Ledernes Hovedorganisation drage nytte af den større robusthed og de bredere kompetencer, som Netcompany Operations giver mulighed for som følge af stordriftsfordelen.

Ledernes Hovedorganisation har løbende tæt dialog med sit kundeteam i Netcompany Operations, således at den daglige fleksibilitet bibeholdes. Netcompany Operations infrastruktur oppebærer en til stadighed samlet overkapacitet, som giver vores kunder adgang til ny kapacitet med kort varsel. Dette giver øgede muligheder for en organisation som Ledernes Hovedorganisation, der hele tiden har nye projekter i gang.

Vil du vide mere?

Torben Arent

Partner