Netcompany lancerede et helt nyt digitalt register for bygninger, den kommercielle og private infrastruktur samt private hjem

Bygnings- og Boligregistret (BBR) specificerer den faktiske ejer, adressen, og den fysiske tilstand på alle bygninger, herunder installationer, afløb, antal badeværelser osv. Disse data bruges som faktureringsgrundlag for ejerne af installationerne såsom staten, regionale og kommunale myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder som ejendomsselskaber og realkreditinstitutter.

SKAT har ansvaret for registret, og kommunerne vedligeholder oplysningerne på vegne af ejerne. Ejerne er forpligtet til at holde registret ajour med de faktiske fysiske forhold.

Netcompany har været systemleverandør siden 2015. I 2017 lancerede Netcompany et helt nyt register.

Resultater

  • Fører tilsyn med bygningers tilstand for at undgå store reparationer
  • Løbende kontrol med energiforbrug for at facilitere korrekt fakturering
  • Generel kontrol og gennemsigtighed i det regionale og nationale energiforbrug
  • Grundlæggende data om forbrug for hver bygning for at hjælpe ejerne af installationerne og af ejendommene med løbende at justere omkostninger og kontrol

Jan Winther

Partner