Getorganized gør det muligt for gentofte kommune at sikre effektivt samarbejde på tværs af alle ansvarsområder.

En fælles digital platform sikrer effektivt internt samarbejde og de bedste digitale tjenester til borgerne.

Netcompany har i flere år arbejdet tæt sammen med Gentofte Kommune for at etablere og forbedre kommunens digitale platform. Denne platform muliggør samarbejde blandt medarbejderne og dermed hurtig problemløsning og effektive arbejdsprocesser. Platformen sørger også for, at borgerne løbende præsenteres for nye digitale servicetilbud.

Platformen er blevet udvidet til at omfatte et Business Intelligence Centre, hvor erhvervsoplysninger præsenteres og videreudvikles af ledere og andre interessenter, der er eksperter i processer som Anti Money Laundering (hvidvaskning af penge) og A-IRB.

 

Resultater

  • Understøttet samarbejde på tværs af alle ansvarsområder
  • Åben kommunikation fra sagsbehandling til individualiseret borgerservice
  • Brugervenlig og relevant borgerservice, der udvides løbende
  • Kommunen får mulighed for at konsolidere nye ansvars- og anvendelsesområder

Michael Ekegren Christensen

Partner