Igennem flere år har Netcompany haft ansvaret for at udvikle og vedligeholde portalen borger.dk, så borgerne kan få adgang til vigtige oplysninger

Borger.dk er til alle borgerne i Danmark og giver fuldt overblik over relevante og vigtige oplysninger til alle uanset alder og behov.

Det var en udfordring at skulle indsamle, strukturere og stille alle slags oplysninger til rådighed under én paraply. Hjemmesiden er blevet meget populær, og hver dag går borgere med forskellige behov inden for alle fagområder ind på siden og finder nyttige oplysninger om den offentlige sektor.

Netcompany har været ansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af portalen i fire år. Borger.dk blev relanceret i et nyt format i januar 2017.

Resultater

  • Bedre offentlig selvbetjening og omkostningsbesparelser på administrative ressourcer
  • One-stop information uanset person, sagsbehandler, tid og sted
  • Borgerne bliver bedre til at håndtere den digitale verden og mere vant til at finde oplysninger
  • Borger.dk er en af de mest populære borgerportaler, og mere end 80 % af borgerne får vigtig information via borger.dk
  • Personlig kommunikation, f.eks. fra SKAT og Digital Post, sørger for, at borgerne motiveres til selvbetjening via borger.dk

Kim Clausen Agerskov

Partner, Offentlig sektor