Danske Regioner

Videreudvikling og vedligehold af Sundhed.dk

Sundhed.dk er en offentlig sundhedsportal under Danske Regioner, Sundheds- og Ældreministeriet og Kommunernes Landsforening. Sundhed.dk giver de danske borgere en direkte adgang til sundhedsinformationer og gør det muligt for borgere at kommunikere med det danske sundhedsvæsen.

Udfordring

Netcompany overtog i 2015 udviklingen og vedligehold af Sundhed.dk fra den tidligere leverandør, og vi har bl.a. stået for modernisering af platformen ift. responsivt design.  

Sundhed.dk ønskede, i forbindelse med planmæssigt genudbud af vedligehold og videreudvikling, at få tilgang til en stærk leverandør, der kunne sikre en effektiv moderniserering af danskernes tilgang til det offentliges sundhedsinformationer.

Resultat

Netcompany har stået for et effektivt redesign af Sundhed.dk, som indbefatter brug af Responsive Design, hvorved løsningen bliver mere anvendelig på mobile enheder.

Netcompany har  bl.a. sikret en forbedret redaktøroplevelse og øget fleksibiliteten af løsningen igennem en mere standardiseret brug af Sitecore. Det gælder både i forhold til de redaktørmæssige dele, som at oprette brugere/rettigheder, samt fornuftig opdeling og genbrug af indhold. 

Netcompany sikrer endvidere at Sundhed.dk effektivt integreres med en lang række sundhedssystemer, såsom e-journal, organdonorregisteret, LIMS (visning laboratorie-svar) mv. Herudover anvendes fællesoffentlige data, såsom CPR, og der integreres med Borger.dk.

Udviklingsteamet benytter den agile tilgang SCRUM. Denne tilgang, sammen med et tæt samarbejde med kunden, sikrer en høj effektivitet og en høj grad af fleksibilitet og omstillingsparathed