Mindre ventetid forbedrer kundeoplevelsen. Samtidig er brugen af bagagebåndene blevet optimeret

Da den nuværende kapacitet til håndtering af bagage var utilstrækkelig, især under spidsbelastning, stod CPH (Copenhagen Airports) over for en udfordring med at optimere den nuværende proces ved bagageankomst eller modernisere bagageankomstprocessen for et tocifret millionbeløb.

Ved hjælp af kunstig intelligens har Netcompany udviklet en avanceret datadrevet bagageservice, som estimerer bagagens ankomsttidspunkt med 99 % nøjagtighed. Det giver mulighed for en væsentlig bedre anvendelse af ressourcerne uden at skulle modernisere driften med store investeringer, og passagererne kan nu bruge tiden i butikkerne i stedet for at vente ved en bagagekarrusel.

CPH er den største lufthavn i Norden med mere end 30 mio. passagerer om året og ca. 25.000 medarbejdere på stedet.
Den anses for et af verdens mest indbydende og effektive trafikknudepunkter på grund af en stærk detail- og kundeoplevelse. Problemfri proces, herunder effektiv bagageafhentning, er et vigtigt element i kunderejsen.

Resultater:

  • Løsningen eliminerer behovet for at modernisere bagageankomstsystemet, og CPH sparer millioner af kr. i nye investeringer
  • Kapacitet og allokering af ressourcer er optimeret for 40 mio. passagerer
  • Øget kundeservice via mere nøjagtige estimater på bagageankomst og bedre distribution af belastningen på bagagebåndene i ankomsthallen og dermed større kundetilfredshed
  • Mere præcise estimater vedr. bagageankomst giver passagererne mulighed for at bruge tid i butikkerne i stedet for at vente ved bagagekarrusellen, hvilket skaber større indtjening i butikkerne

Mehdi Mothaghiani

Partner